Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

CV– Esiampl newid gyrfa neu dechnegol

Esiampl CV - Jack

Mae’n ddefnyddiol pan ydych eisiau:

 • Pwysleisio sgiliau a llwyddiannau perthnasol i’r swydd honno
 • Mae gennych sgiliau trosglwyddadwy
 • Eich bod yn gwneud cais am swydd sydd angen sgiliau technegol a phroffesiynol penodol iawn a chymwysterau sydd gennych

Jack Neill

5 Star Close, Trecastell, CT11 1QQ
Ffôn: 07777 777444
E-bost: jackneill @ examplemail.com

Proffil Personol

Llawer o hunan-gymhelliant gyda phrofiad helaeth o Reoli Ansawdd, Iechyd a Diogelwch a Rheolaeth. Sgiliau trefnu a rhyngbersonol ardderchog a’r gallu i ddylanwadu a chymell eraill. Aelod effeithiol o dîm sy’n gyflym i ddeall gwybodaeth newydd ac yn awyddus i gymryd her newydd.

Sgiliau Proffesiynol

Rheoli Ansawdd

 • Hyddysg a phrofiadol mewn Rheoli Ansawdd ac Archwilio ac mewn amrywiaeth o amgylcheddau
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â phob safon ansawdd
 • Gweithredu polisi gwelliant parhaus
 • Ysgrifennu a pharatoi llawlyfrau gweithdrefnau
 • Cynnal archwiliadau mewnol
 • Treialu ac archwilio cynnyrch

Iechyd a Diogelwch

 • Profiad fel Cynrychiolydd Iechyd a Diogelwch
 • Sicrhau diogelwch cyffredinol staff
 • Gwirio offer ac adeiladau gan sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau iechyd a diogelwch
 • Cofnodi pob digwyddiad a damwain fel y digwyddant
 • Asesu risg a chynnig datrysiadau ymarferol

Rheolaeth

 • Goruchwylio a rheoli staff. Cyfweld, recriwtio a hyfforddi staff
 • Cydlynu gydag adrannau eraill a chwsmeriaid allanol
 • Sicrhau deunyddiau newydd a threfnu treialon ar y safle ac oddi ar y safle
 • Rhoi gwybodaeth dechnegol i gwsmeriaid, myfyrwyr a sefydliadau ymchwil
 • Cynllunio cynhyrchu, a sicrhau fod pob proses yn rhedeg yn llyfn

Hanes Cyflogaeth

Arolygydd Ansawdd, Savers, 2012-presennol

Technegydd Ansawdd, Conductors, 2009-2012

Rheolwr Ansawdd, Templates Cyf, 2004-2009

Llwyddiannau

 • Datblygu proses lanhau newydd
 • Rheoli cyllideb yr Adran Ansawdd yn effeithiol
 • Gweithredu polisi gwelliant parhaus (TQM)
 • Cyflwyno Rheoli Ansawdd (SPC) ar y safle
 • Cyfrifol am gyflwyno gwelliannau parhaus i gynnyrch a phrosesau presennol
 • Cynrychiolydd Iechyd a Diogelwch yr Adran Peirianneg Cynhyrchu

Addysg/Cymwysterau

HNC Rheolaeth Gwastraff, 2003-2004

BTEC Tystysgrif Genedlaethol, 2000-2003

C G Sicrwydd Ansawdd, 2002-2003

Cyrsiau Proffesiynol

Iechyd a Diogelwch: NEBOSH

Rheolaeth: Prince 2 Rheolaeth Prosiect

Hyfforddiant Cyfrifiadurol: Microsoft Word, Excel a Access

Ansawdd: Archwilio Mewnol

Diddordebau

DIY a pysgota.

Geirda

Ar gael ar gais.


Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Lawrlwytho ein canllaw ysgrifennu CV Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed CV newid gyrfa neu dechnegol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gweld mwy

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.