Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Symud Ymlaen, Symud i Fyny

Mae pandemig COVID-19 yn parhau i greu ansicrwydd. Daliwch i wirio'r wybodaeth ddiweddaraf gan:

- Eich ysgol neu coleg
- Cymwysterau Cymru am ddiweddariad coronafeirws
- Cyllid Myfyrwyr Cymru

Merch ifanc yn defnyddio tabled a'r geiriau Symud ymlaen, Symud i fyny

Rydych wedi dod i'r amser yn eich bywyd ysgol neu goleg lle rydych yn meddwl am eich camau nesaf a sut i wneud y penderfyniadau sy'n gywir i chi.

A ydych chi'n flwyddyn 11?

Efallai eich bod yn ystyried mynd i'r coleg, aros yn y 6ed dosbarth, dod o hyd i brentisiaeth  neu hyfforddeiaeth, cael swydd neu ddechrau busnes eich hun.

A ydych chi'n flwyddyn 12/13 neu yn y coleg?

Efallai eich bod yn ystyried mynd i'r brifysgol, gwneud prentisiaeth, dilyn cwrs yn y coleg, ystyried hunangyflogaeth, cael swydd neu yn meddwl am gymryd blwyddyn i ffwrdd.

Rydym yma i helpu. Lle bynnag yr ydych arni, gallwn eich helpu i ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael i chi. Byddwn yn eich helpu i Symud Ymlaen, Symud i Fyny!

Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael


Dewch i gael gwybod sut oedd derbyn cyngor o help i Tobi symud ymlaen a symud i fyny gyda’i gynlluniau gyrfa


Gweld y fideos ac archwilio eich opsiynau

3:30
Cael Swydd

Edrychwch ar yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr, a chael syniadau ar sut i gael swydd.

3:01
Prentisiaethau

Dysgwch fwy am beth yw prentisiaeth a sut i ddod o hyd i brentisiaethau.

2:05
Rheoli eich hun

A oes gennych chi'r rhinweddau i reoli eich hun?

2:14
Blwyddyn i Ffwrdd

Dewch i wybod mwy am yr hyn sy'n gysylltiedig â blwyddyn i ffwrdd a phethau i'w hystyried.


Archwilio eich syniadau gyrfa


Siarad gyda chynghorydd am eich opsiynau

Mae'n bwysig eich bod yn cael yr holl wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ar gael i wneud y dewis cywir.

Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.