Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Symud Ymlaen, Symud i Fyny

Yn yr ysgol neu’r coleg ac yn ystyried eich camau nesaf? Dysgwch am eich opsiynau a’r cymorth sydd ar gael i wneud y penderfyniadau sy’n addas i chi.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Rhieni

Gwybodaeth i rieni, gwarcheidwaid a gofalwyr, gan gynnwys adnoddau, awgrymiadau er mwyn helpu'ch plentyn chi i wneud penderfyniadau gyrfa, a manylion am y gwasanaethau rydym ni’n eu cynnig wrth i'ch plentyn chi symud ymlaen o addysg i gyflogaeth.

Academi Sgiliau i Lwyddo

Offeryn hyfforddiant cyflogadwyedd ar-lein, rhyngweithiol i'ch helpu i fagu hyder a sgiliau i wneud y dewisiadau gyrfa cywir.

Lefel Nesa – Gwybodaeth am arholiadau 2022

Popeth sydd angen i chi wybod er mwyn paratoi ar gyfer arholiadau ac asesiadau TGAU, Safon Uwch ac arholiadau galwedigaethol. (Mae'r ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol)

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis eich pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a chyllido eich astudiaethau. 

Opsiynau yn 16 oed

Cewch wybodaeth am eich dewisiadau gyrfa ar ôl eich TGAU.


Gwybod mwy am sut i benderfynu

Sut i wneud penderfyniadau gyrfa da

Gall y penderfyniad y byddwch yn ei wneud nawr effeithio ar eich llwybr gyrfa yn y dyfodol.

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

Cewch gymorth yn dewis pynciau a chyrsiau. Cewch wybod am y gofynion mynediad, swyddi'r dyfodol, syniadau gyrfa, a'ch dull dysgu.

Penderfynu pa swydd sy'n addas i chi

Defnyddiwch ein hoffer, cwisiau a'n gwybodaeth i'ch helpu i benderfynu pa swydd sy'n iawn i chi.


Archwilio eich syniadau gyrfa


Straeon go iawn

Stori Tobi

Roedd cael cyngor yn help i Tobi symud ymlaen a symud i fyny gyda’i gynlluniau gyrfa.

Stori Samiha

Roedd cael cyngor yn help i Samiha gyda’i gyrfa.

Straeon go iawn

Cymerwch olwg ar rai straeon llwyddiant go iawn.


Gweld y fideos ac archwilio eich opsiynau

3:30
Cael Swydd

Edrychwch ar yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr, a chael syniadau ar sut i gael swydd.

3:01
Prentisiaethau

Dysgwch fwy am beth yw prentisiaeth a sut i ddod o hyd i brentisiaethau.

2:05
Rheoli eich hun

A oes gennych chi'r rhinweddau i reoli eich hun?

2:14
Blwyddyn i Ffwrdd

Dewch i wybod mwy am yr hyn sy'n gysylltiedig â blwyddyn i ffwrdd a phethau i'w hystyried.


Siarad gyda chynghorydd am eich opsiynau

Mae'n bwysig eich bod yn cael yr holl wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ar gael i wneud y dewis cywir.

Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.