Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Symud Ymlaen, Symud i Fyny

Coronafeirws COVID-19

Gyda'r Llywodraeth yn cadarnhau na fydd TGAU a Safon Uwch yn digwydd eleni oherwydd Covid-19, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod am y wybodaeth ddiweddaraf gan brif sefydliadau. Edrychwch ar:

- Gwefan y coleg rydych chi wedi gwneud cais iddo am y wybodaeth ddiweddaraf ar eu cynlluniau ar gyfer derbyniadau
- Cymwysterau Cymru am ddiweddariad coronafeirws
- Cyllid Myfyrwyr Cymru

Merch ifanc yn defnyddio tabled

Rydych wedi dod i'r amser yn eich bywyd ysgol neu goleg lle rydych yn meddwl am eich camau nesaf a sut i wneud y penderfyniadau sy'n gywir i chi.

A ydych chi'n flwyddyn 11?

Efallai eich bod yn ystyried mynd i'r coleg, aros yn y 6ed dosbarth, dod o hyd i brentisiaeth  neu hyfforddeiaeth, cael swydd neu ddechrau busnes eich hun.

A ydych chi'n flwyddyn 12/13 neu yn y coleg?

Efallai eich bod yn ystyried mynd i'r brifysgol, gwneud prentisiaeth, dilyn cwrs yn y coleg, ystyried hunangyflogaeth, cael swydd neu yn meddwl am gymryd blwyddyn i ffwrdd.

Rydym yma i helpu. Lle bynnag yr ydych arni, gallwn eich helpu i ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael i chi. Byddwn yn eich helpu i Symud Ymlaen, Symud i Fyny!

Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael


Gweld y fideos ac archwilio eich opsiynau

Bydd y fideos yma yn eich tywys i safle allanol.

3:01
Prentisiaethau

Dysgwch fwy am beth yw prentisiaeth a sut i ddod o hyd i brentisiaethau.

3:30
Cael Swydd

Edrychwch ar yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr, a chael syniadau ar sut i gael swydd.

2:14
Blwyddyn i Ffwrdd

Dewch i wybod mwy am yr hyn sy'n gysylltiedig â blwyddyn i ffwrdd a phethau i'w hystyried. Bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol.

2:05
Rheoli eich hun

A oes gennych chi'r rhinweddau i reoli eich hun?


Archwilio eich syniadau gyrfa


Siarad gyda chynghorydd am eich opsiynau

Mae'n bwysig eich bod yn cael yr holl wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ar gael i wneud y dewis cywir.

Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.