Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Edrychwch ar eich opsiynau

Ydych chi angen help i ddewis eich opsiynau?  Hoffech chi gael gwybod mwy am gymwysterau, hyfforddiant ac addysg?


Sut i ddewis?

Ffocws

Ni cheir penderfyniad 'perffaith' – ond mae pethau y gallwch eu gwneud er mwyn gwneud dewis gwell.

  • A oes gennych ddigon o wybodaeth i wneud penderfyniad da?
  • I ba gyfeiriad y bydd eich dewis yn mynd â chi – ac a allwch chi lwyddo?
  • Efallai y bydd angen i chi fod yn barod i gymryd risgiau
Gwnewch benderfyniad ar gyfer y presennol

Dylech ganolbwyntio ar eich taith – a pheidiwch â cheisio cynllunio ar gyfer mwy na thair neu bedair blynedd.

Mae gwaith ac addysg yn newid yn gyflym.  Gall deimlo yn eithaf brawychus – ond dyna’r sefyllfa ar hyn o bryd.

Edrychwch ar Fideo Dyfodol Byd Gwaith yng Nghymru i gael trosolwg o sefyllfa byd gwaith presennol a'r dyfodol yng Nghymru.

Bydd y bobl o’ch cwmpas yn dylanwadu arnoch chi

Bydd ffrindiau a theulu yn dylanwadu ar eich penderfyniad. Ni allwch anwybyddu’r dylanwad hwn – yn arbennig os bydd angen eu cymorth arnoch i gymryd eich cam nesaf.  Chi fydd yn penderfynu beth sy’n addas ar eich cyfer yn y pen draw.

Edrychwch ar Tueddiadau Swyddi i weld beth a ragwelir o ran swyddi yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf.

Sut rydych chi wedi gwneud penderfyniadau yn y gorffennol?

Mae eich personoliaeth yn dylanwadu ar sut y byddwch yn gwneud penderfyniad.

  • Ydych chi’n dda am gymryd risgiau?
  • Ydych chi’n optimistaidd?
  • Ydych chi am i bopeth fod yn berffaith cyn gweithredu?
  • Ydych chi angen siarad am bopeth cyn dewis?
Cadwch olwg ar yr hyn sy’n digwydd o’ch cwmpas

Siaradwch ag eraill am eu llwybrau gyrfa.  Weithiau ni fydd pobl yn cynllunio eu cam nesaf – byddant yn gweld cyfle ac yn ei gymryd. Bydd hyn ond yn gweithio os byddwch yn cadw golwg ar yr hyn sy’n digwydd.

Peidiwch â bod ofn dilyn eich greddf.  Dylech ystyried sut rydych yn teimlo am eich opsiynau. Peidiwch â bod ofn gwrando ar eich calon.


Efallai i chi hefyd hoffi: