Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Wynne Construction

Alison Hourihane, yn gwisgo siaced Wynne Construction ac yn sefyll y tu allan i adeilad Tŷ Pawb

Mae Wynne Construction yn brif gontractwr blaenllaw. Mae’n cyflogi 50 o bobl. Mae’r cwmni’n ymrwymedig i gefnogi pobl ifanc yn ogystal â hyrwyddo’r maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig ledled Cymru.

Ymgysylltu â phobl ifanc yn ystod y pandemig

Meddai Martin Webber, cynghorydd cyswllt busnes Gyrfa Cymru:

“Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â disgyblion wedi bod yn andros o her o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. Ond hyd yn oed gyda chyfyngiadau Covid, roedd Wynne Construction yn benderfynol o gefnogi pobl ifanc cymaint â phosibl.

“Fe wnaeth Wynne Construction greu ffyrdd amgen o ymgysylltu â disgyblion. Cynhaliodd ffug gyfweliadau, cymerodd ran mewn fideos sy’n cynnig awgrymiadau ar gyfer cyfweliad ac fe wnaeth gyflwyniadau rhithwir. Cynhaliodd weithdy rhithwir hefyd a chreu fideo i ysgolion lleol ar sut i osod brics.”

Enillydd y wobr ‘Y Cymorth Mwyaf Arloesol i Ysgolion’ 2021

Meddai Alison Hourihane, rheolwr gwerth cymdeithasol Wynne Construction:

“Rydym yn ymroddedig i addysgu ac i annog y garfan nesaf o weithwyr yng Nghymru. Rydym wrth ein bodd o gael ein cydnabod am ein gwaith gydag ysgolion.

"Ein nod yw creu ysgolion modern sy’n addas ar gyfer y dyfodol, a defnyddio Wynne Futures Foundation i greu brwdfrydedd ac ennyn diddordeb yn y diwydiant ymhlith y myfyrwyr y byddwn yn eu gweld. Mae gweithgareddau megis ffug gyfweliadau a gweithdai yn enghreifftiau gwych o hyn.

"Mae tîm Wynne yn llawn haeddu’r clod am y llwyddiant hwn ar ôl gweithio mor galed yn ystod y pandemig i sicrhau bod modd parhau i gynnal y digwyddiadau hyn yn ddiogel.”